සියදිවි නසාගත් දසුන්ගේ කතාවත් මියුසික් වීඩියෝ එකට අරන් ?


සියදිවි නසාගත් දසුන්ගේ කතාවත් මියුසික් වීඩියෝ එකට අරන් ?

ප්‍රසිද්ධ චරිත වල පුද්ගලික ජීවිතය යොදා ගනිමින් සිදු කළ යැයි කියවෙන මියුසික් වීඩියෝ පට පහු ගිය කාලයේ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි වල හුවමාරු වුණා.


ඒ සම්බන්ධයෙන් සමාජයේ ද දැඩි කතාබහක් ඇති වුණා. මේ අතර එවැනි තවත් ප්‍රසිද්ධ චරිතයක කතාවක් යොදා ගනිමින් කළ යැයි පැවසෙන වීඩියෝ පටයක් සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි තුල හුවමාරු වනවා.

සමාජ ජාල භාවිතා කරන්නන් පවසන්නේ පසුගිය දින කිහිපයේ කතාබහකට ලක් වූ සියදිවි හානි කරගත් ජනප්‍රිය නළුවෙකු වූ දසුන්ගේ කතාව එලෙස නිර්මාණය කර ඇති බවයි.

එම වීඩියෝ පටය පහතින් බලන්න.


www.reader.lk