තරගයට පෙර ශ්‍රී ලාංකිකයන් ඩුබායි රාත්‍රියේ එක් වූ හැටි


තරගයට පෙර ශ්‍රී ලාංකිකයන් ඩුබායි රාත්‍රියේ එක් වූ හැටි

ශී‍්‍ර ලංකා කණ්ඩායම සමග පැවැති එක්දින තරගාවලිය නැරඹීම සදහා ශ්‍රී ලාංකිකයින් රැසක් එක්ව සිටියා.


තරගයට පෙර ශ්‍රී ලාංකිකයන් ඩුබායි රාත්‍රියේ එක් වූ හැටි වීඩියෝ පටයක් සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි ඔස්සේ හුවමාරු වනවා.

එම වීඩියෝ පටය පහතින් බලන්න.

www.reader.lk