අපි මුලින් ෆීල්ඩ් එකට එනකොට බැන්නා ,ගොඩක් දේවල් කළා


අපි මුලින් ෆීල්ඩ් එකට එනකොට බැන්නා ,ගොඩක් දේවල් කළා - භාතිය කිව්ව සංවේදී කතාව

තරුණ තරුණියන් අතර ජනප්‍රිය සංගීත කණ්ඩායමක් වන භාතිය සන්තුෂ් මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ නමක් දිනා ගත් සංගීත කණ්ඩායමක් මෙන්ම තරු දෙකක් වනවා.


ඔවුන් සංගීත ක්ෂේත්‍රයට පැමිණෙන විට මුල් කාලයේ සමහරක් ප්‍රවීණයන්ගෙන් විවිධ කැපිලි , බැනුම් ලැබුණු බව භාතිය පැවසුවා.

ඔහු මේ බව සදහන් කළේ ඩයලොග් රිද්ම රැයක් 2017 මාධ්‍ය සාකච්චාව සදහා සහභාගී වෙමින්.

ඩයලොග් රිද්ම රැයක් 2017 සදහා ඔවුන් ද මෙවර ඉරිදිපත් වන අතර OSCA නිර්මාණ කේන්ද්‍රයේ ආරාධනයෙන් ඔවුන් මෙයට ඉදිරිපත් වනවා.

මෙවර ඩයලොග් රිද්ම රැයක් 2017 ප්‍රසංගය මෙමස 29 වනදා BMICH හි පැවැත්වීමට නියමිතයි.

ප්‍රවීණයන් සම්බන්ධයෙන් භාතිය දැක්වූ අදහස් පහතින් බලන්න...www.reader.lk