චුලක්ෂිගේ අලුත් ටිකක්


චුලක්ෂිගේ අලුත් ටිකක්

ජනප්‍රිය නිරූපණ ශිල්පිණියක් වන චුලක්ෂි රණතුංගගේ නවතම ඡායාරූප පෙළක් අප වෙත ලැබී තිබෙනවා.

එම ඡායරූප පෙළ පහතින් බලන්න.

ඡායරූප - ඉමේෂ් නුවන්දක

www.reader.lk