ඔලිව් ඔයිල් කියලා චිලි සෝයා සෝස් ගාපු හැටි


ඔලිව් ඔයිල් කියලා චිලි සෝයා සෝස් ගාපු හැටි

තරුණ තරුණයින්ගේ හිත් ආකර්ෂණය කරගත් චිලී තිලංක සම්බන්ධයෙන් පසුගිය අවුරුද්දේ කතාබහක් ඇති වුණා.


ඒ පුද්ගලයෙකුට පහරදී ඇති බවට නැගුනු චෝදානාත් සමගයි. කෙසේ වෙතත් කලාකරුවන් රැසක් සමග ඔහු මේ වන විට විදෙස් සංචාරයක් සදහා ගොස් ඇති අතර එහිදී ඔහුට සිදු වූ අපුරු සිදුවීමක් අන්තර්ජාලයට එක් කර තිබෙනවා.

ඒ ඔලිව් තෙල් කියා වෙනත් යමක් හිසේ ගැලවීමයි... එම වීඩියෝ පටය පහතින් බලන්න.www.reader.lk