කතා කරන විදිහ ඉගෙන ගන්නවා මනුස්සයෝ - විජිත් විජයමුණි


කතා කරන විදිහ ඉගෙන ගන්නවා මනුස්සයෝ - විජිත් විජයමුණි


මන්ත්‍රීවරයෙකුට කතා කරන විට හදවත් රෝග හැදෙන බව අමාත්‍ය විජිත් විජයමුණි සොයිසා මහතා පැවසුවා. ඒ අද පාර්ලිමේන්තුවේදී තම කතාව අවසන් කරමින්.


මෙලෙස කතාව අවසන් කරන විට ඔහු ඒ බව සදහන් කර සිටියේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පද්ම උදය ශාන්ත මහතා සමග ඇතිවූ වාදයකදීයි.

වැඩි දුරටත් අදහස් දැක් වූ අමාත්‍ය වරයා පැවසුවේ පාර්ලිමේන්තුවේදී කතා කිරීමට ඉගෙන ගන්නා ලෙසයි.

එම අවස්ථාවේ හඬ පටය පහතින් අහන්න.


www.reader.lk