ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නව මගකට යොමු කිරීමේ වාර්තාව ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා වෙත


ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නව මගකට යොමු කිරීමේ වාර්තාව ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා වෙත


වත්මන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ පසුබෑම සම්බන්ධයෙන් පැවති වැඩමුළුවේ වාර්තාව ඊයේ (27) ගරු ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නීතීඥ්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මහතා වෙත පිළිගන්වනු ලැබුවා.

ඒ, කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ මහාචාර්ය රංජිත් බණ්ඩාර මහතා විසින්.

මෙම අවස්ථාවට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අයතනයේ සභාපති තිලංග සුමතිපාල මහතා, හිටපු අතුරු කමිටු සභාපතිවරයෙකු වන හේමක අමරසූරිය මහතා හා අරවින්ද ද සිල්වා මහතා ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සිටියා.

මෙම වාර්තාව සලකා බලා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අනාගතය වෙනුවෙන් දිගු කාලීන සැලසුම් ක්‍රියාවට නැංවීමට අවශ්‍ය මානව සම්පත් ලබා ගන්නා ලෙස ක්‍රීඩා අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මහතා විසින් උපදෙස් දෙනු ලැබුවා.


www.reader.lk