පියුමිගේ අලුත්ම එව්වා


පියුමිගේ අලුත්ම එව්වා

ජනප්‍රිය නිරූපණ ශිල්පිනියක් වන පියුමි හංසමාලි අන්තර්ජාලය හරහා වැඩි වශයෙන් කතාබහකට ලක් වන නිරූපණ ශිල්පිණියක්.

ඇය නිරූපණ ශිල්පිනියක් මෙන්ම රංගන ශිල්පිනියක් ලෙසද කටයුතු කර තිබෙනවා. එමෙන්ම නිවේදිකාවක් ලෙසද කටයුතු කළා.

ඇයගේ නවතම ඡායාරූප පෙළක් අපවෙත ලැබී තිබෙනවා. එම ඡායාරුප පෙළ පහතින් බලන්න.

www.reader.lk