පෝයෙන් පස්සේ ඉරාජ් දාන අලුත්ම මියුසික් වීඩියෝ එක


පෝයෙන් පස්සේ ඉරාජ් දාන අලුත්ම මියුසික් වීඩියෝ එක

ඉරාජ් වීරරත්න ශ්‍රී ලංකාවේ ලංකාවේ වැඩියෙන්ම බැනුම් අහන කලාකරුවෙක් වනවා. ඒ සමාජයේ වෙන යම් යම් සිද්ධි අල්ලලා මියුසික් වීඩියෝ වලට එකතු කර වෙනස්ම නිර්මාණ සිදු කිරීම හේතුවෙන්.


කෙසේ වෙතත් ඉරාජ් ලංකාවේ මියුසික් වීඩියෝ කලාවේ වෙනසක් බලාපොරොත්තුවන කලාකරුවෙක්. ඔහුගේ නවතම නිර්මාණය බදාදා අන්තර්ජාලයට එක් එක් කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වනවා.

ඒ මනමාලි ගීතයේ 2 කොටසයි. මනමාලි 1 ගීතය ශ්‍රී ලංකාවේ වාර්තා පිට වාර්තා තැබු අතර මෙම ගීතයද වාර්තා තබන ගීතයක් බවට පත් වන බව ආරංචි මාර්ග සදහන් කරනවා.

www.reader.lk