සැමියයි බිරිඳයි එකතු වෙලා කරපු කොස්වත්තේ ගණිකා නිවාසය වටලයි


සැමියයි බිරිඳයි එකතු වෙලා කරපු කොස්වත්තේ ගණිකා නිවාසය වටලයි

තලංගම කොස්වත්ත ප්‍රෙද්ශයේ පරිගණක අලුත්වැඩියා කරන මධ්‍යස්ථානයක් මුවාවෙන් පවත්වාගෙන ගිය ගණිකා නිවාසයක් වටලා තිබෙනවා.

මෙහිදී කාන්තාවක් සහ තවත් පුද්ගලයෙකු අතුඅඩංගුවට ගෙන ඇති අතර කලක සිට හොර රහසේ මෙය පවත්වාගෙන ගොස් ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

එමෙන්ම මෙය අඹු සැමි යුවළක් විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන අතර මෙම ආයතනය මගින් දුරකථන ඇමතුම් ඕසසේ රහසිගතව තොරාගත් ගැනුම්කරුවන් විවිධ වයස් මට්ටමේ කාන්තාවන් ලිංගික සේවනයට අලෙවි කරනවා.

එමෙන්ම මෙහිදී රහසිගත සීසීටීයී කැමරා පද්ධතියක් ඔස්සේ ගැනුම්කරුවන් හඳුනා ගනිමින් කලක සිට මෙය සිදු කර තිබෙනවා.

www.reader.lk