ඉන්දියා ඕස්ට්‍රේලියා දෙවන තරගයේ ඇස ගිය තැන්


ඉන්දියා ඕස්ට්‍රේලියා දෙවන තරගයේ ඇස ගිය තැන්

ඉන්දියාව හා ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම අතර දෙවන එක්දින තරඟය ඊයේ (21) පැවැත්වුණා.එහිදී ලකුණු 50ක ජයක් හිමිවුණේ ඉන්දියානු කණ්ඩායමටයි.

තරගයේ ඡායාරූප පහතින්www.reader.lk