හිරු ටීවී එකපාරට සිරස ටිවී වෙයිහිරු ටීවී එකපාරට සිරස ටිවී වෙයි

හිරු ටිවී නාළිකාවේ විකාශය වන බලය වැඩසටහන බොහෝ දෙනාගේ අවධානය දිනාගත් දේශපාලන වැඩසටහනක්.


එම වැඩසටහන අද (28) දින විකාශය වූ අතර එහිදී පැමිණි මන්ත්‍රී වරයෙකු සිරස නාලිකාවට ස්තුතිය පුද කර සිටියා.

ඒ තමන් පැමිණි නාලිකාව අමතක වීමත් සමගයි. එම වීඩියෝ පටය පහතින් බලන්න.

www.reader.lk