අමන්දාගේ අලුත් ඒවා


අමන්දාගේ අලුත් ඒවා

නිරූපණ ක්ෂේත්‍රයේ ඉහළ ජනප්‍රියත්වයක් හිමිකර ගත් යුවතියක් ලෙස අමන්දා සිල්වා හඳුන්වන්න පුළුවන්.

අමන්දා සිල්වා මේවන විට නිරූපණ ශිල්පිනියක් ලෙස කටයුතු කරන අතර අමන්දාගේ නවතම ඡායාරුප පෙළක් අන්තර්ජාලයට එක් කර තිබෙනවා.

අමන්දාගේ එම ඡායාරූප පෙළ පහතින් බලන්න.ඡායාරුප - දුමිඳු තරංග

www.reader.lk