ඉරාජ්ට කෙල වෙයි - මනමාලි 2 තහනම් වෙයි ?


ඉරාජ්ට කෙල වෙයි - මනමාලි 2 තහනම් වෙයි ?

තහනම් වූ වීඩියෝව මෙන්නජනප්‍රිය ගායක ඉරාජ් වීරරත්නගේ නවතම ගීතය වන මනමාලි ගීතයේ 2 ගීතය ලබන බදාදා දින අන්තර්ජාලයට එක් කිරීමට සුදානම්ව සිටින බව අප මුල් වරට වාර්තා කළා.

එම ගීතය නිරුවත් දර්ශන සහිත වීඩියෝවක් වන අතර එය youtube මාධ්‍ය හරහා පළ කිරීමට සියලු කටයුතු ඔහු සුදානම් කර තිබුණා.කෙසේ වෙතත් වෙබ් අඩවි සදහන් කරන්නේ මෙම වීඩියෝව මේ වන විටත් youtube මගින් තහනම් වී ඇති බවයි.

එම හේතුවෙන් ගීතය Yotube ඔස්සේ තහනමකට ලක්ව ඇති අතර ඔහුගේ පෙර ගීතයක්ද Youtube මගින් වැඩිහිටියන්ට පමණක් සුදුසු බව පළ කර තිබුණා.

මේ සමග ඔහුගේ Youtube ගිණුම තහනමකට ලක්වේදැයි සැකයක් මතු වී තිබෙන අතර ඔහු තහනම් වූ යැයි පැවසෙන මනමාලි 2 ගීතය පහතින් බලන්න.


www.reader.lk