2020 ඡන්ද ප්‍රතිඵලය ඉරජ්ගෙන් - මනමාලි 2 එලියට2020 ඡන්ද ප්‍රතිඵලය ඉරජ්ගෙන් - මනමාලි 2 එලියට

ඉරාජ් වීරරත්නගේ නවතම වීඩියෝව වන මනමාලි 2 ගීතය සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට අන්තර්ජාලය උණුසුම් වී තිබෙනවා.


ඒ ඔහුගේ මනමාලි 2 ගීතය තහනම් වූ බවට පැතිරුණු ප්‍රචාරයත් සමගයි. කෙසේ වෙතත් මේ වන විට ගීතය අන්තර්ජාලයට මුදා හැර තිබෙනවා.

මෙය අන්තර්ජාලයට එක් කිරිමට ඉරාජ් තීරණය කර තිබුණේ ලබන බදාදායි. එමෙන්ම මෙහි කිසිදු නිරුවත් දර්ශනයක් ඇතුලත් කර නැහැ.


එම ගීතය පහතින් බලන්න.

www.reader.lk