ගීතා කුමාරසිංහට ඇත්තටම වුණේ මොකක්ද ?


ගීතා කුමාරසිංහට ඇත්තටම වුණේ මොකක්ද ?

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීනී ගීතා කුමාරසිංහ මහත්මිය මේ වන විට කොළඹ පෞද්ගලික රෝහලකට ඇතුළත් කර ඇති බවට වාර්තා වනවා.

ඒ හදිසි අනතුරකින් පිළිස්සුම් තුවාල සිදුවීම හේතුවෙන්.

ගීතා කුමාරසිංහ මහත්මිය මේ වන විට අදාල පෞද්ගලික රෝහලේ දැඩිසත්කාර ඒකකයක ප්‍රතිකාර ලබන අතර මෙම අනතුර සිදුව ඇත්තේ නිවසේ තිබු ගෑස් සිලින්ඩරයක නලයක් පිපිරීමෙන් බවයි වාර්තා වන්නේ.

ගීතා කුමාරසිංහ මහත්මියට ඉක්මසුව reader.lk අප ප්‍රර්ථනා කරනවා.

www.reader.lk