හරි වේලාව එනකම් මම ඉන්නේ -


හරි වේලාව එනකම් මම ඉන්නේ - තිස්ස අත්තනායක

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හිටපු මහ ලේකම් තිස්ස අත්තනායක මහතා පසුගිය කාලයේ කතාබහකට ලක් වූ චරිතයක් වුණා.

ඔහු වත්මන් දේශපාලනය තුල දකිනට නැති වුවත් සුදුසු අවස්ථාව පැමිණි පසු තමා ක්‍රියාකාරී දේශපාලන කටයුතු වලට යොමු වන බව ඔහු පවසනවා.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් මේ වන විටත් තමාට විවිධ ආරාධනා ලැබී ඇති බව ඔහු සදහන් කර තිබෙනවා.

ඔහු මේ බව සදහන් කර ඇත්තේ මහනුවර ප්‍රදේශයේ පැවති ආගමික උත්සවයකට සහභාගීවීමෙන්.

www.reader.lk