ශනුද්‍රිගේ ඒවා


ශනුද්‍රිගේ ඒවා

නව පරපුරේ රංගන ශිල්පිනියක් වන ශනුද්‍රි ප්‍රියසාද් කාගේත් සිත දිනාගත් රංගන ශිල්පිණියක් වනවා.


ඇයගේ නවතම ඡායාරුප පෙළක් අපවෙත ලැබී තිබෙනවා. එම ඡායාරූප පෙළ පහතින් බලන්න.www.reader.lk