තවත් සරාගී ඡායාරුප පෙළක් අන්තර්ජාලය කළඹයි
තවත් සරාගී ඡායාරුප පෙළක් අන්තර්ජාලය කළඹයි

කාලයෙන් කාලයට විවිධ ඡායාරුප අන්තර්ජාලය හරහා කතාබහකට ලක් වනවා. එලෙස කතාබහකට ලක් වූ ඡායාරුප පෙළක් පසුගිය කාලයේ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි ඔස්සේ හුවමාරු වුණා.


ඒ ඡායාරූප ශිල්පී හෂාන් පන්නිල රූපගත කල ඡායාරූප පෙළක්. එලෙස සිදු කළ තවත් ඡායාරුප පෙළක් මේ වන විට සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි ඔස්සේ හුවමාරු වනවා.

එම ඡායාරුප පෙළ පහතින් බලන්න.

www.reader.lk