මසුරන්ම කතාව කිව්වේ මහින්දානන්ද මගේ බුදු මහත්තය - හරින්

මසුරන්ම කතාව කිව්වේ මහින්දානන්ද මගේ බුදු මහත්තය - හරින්
දෙරණ වාද පිටිය දේශපාලන වැඩසටහන ඊයේ රාත්‍රියේ උණුසුම් තත්වයක් ගත්තා. ඒ සදහා හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ පුත් මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා සහ මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මන්ත්‍රී වරයා සහභාගී වුණා.


එමෙන්ම ආණ්ඩු පක්ෂයෙන් හරින් ප්‍රනාන්දු අමාත්‍ය වරයා සහ මුජිබර් රහුමාන් මන්ත්‍රී වරයා එක් සහභාගිවී සිටියා.


එහිදී එම වැඩසටහන උණුසුම් තත්වයක් ගත් අතර මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මන්ත්‍රී වරයා යොමුකළ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු ලබාදීමේදී හරින් ප්‍රනාන්දු අමාත්‍ය වරයා පවසා සිටියේ මසුරන්ම වටිනා කතාව කිව්වේ මහින්දානන්ද මන්ත්‍රී වරයා බවයි.

එම අවස්ථාවේ වීඩියෝ පටය පහතින් බලන්න.

www.reader.lk