කොළඹ-නුවර බස් එකේදී ලිංගික ප්‍රදේශය පෙන්නු අයියා

කොළඹ-නුවර බස් එකේදී ලිංගික ප්‍රදේශය පෙන්නු අයියා

රථයකදි තරුණියකට වූ අපහසුතාවයක් පිළිබද පුවතක් වාර්තා වනවා. මෙම තරුණිය අපහසුතාවයට පත්ව ඇත්තේ මහනුවර සිට කොළඹ බලා ධාවනය වූ බස් රථයේ අශෝභන ලෙස හැසිරීම හේතුවෙන්.


එම පුද්ගලයා මෙම තරුණියට ඔහුගේ ලිංගික ප්‍රදේශය පෙන්වමින් තරුණිය අපහසුතාවයට පත් කර තිබෙනවා.

කෙසේ වෙතත් එයින් මිදී එම තරුණිය තරුණිය වෙන ආසනයකට පැමිණියද ඔහු එතනටත් පැමිණ පෙර මෙන්ම අශෝභන ලෙස හැසිරී ඇති අතර එවිට ඇය ඔහුගේ ක්‍රියාව හොර රහසේ වීඩියෝ ගත කර ඇත්තේ මෙවැනි පුද්ගලයින්ට සමාජය මගින් පාඩමක් ඉගැන්වීමේ අරමුණින්.

එම වීඩියෝ පටය පහතින් බලන්න.www.reader.lk