ෆිල්ටි ඩුබායි බඩු විකුණයි

ෆිල්ටි ඩුබායි බඩු විකුණයි

ශාන්ති ගීතය පසුගිය කාලයේ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි භාවිතා කරන බොහෝ දෙනෙකුගේ කතාබහකට ලක් වුණා.එම ගීතය රැප් ගායක ෆිල්ටිගේ වන අතර ඔහු රැප් සංගීතය මෙන්ම නව ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කර ඇති බවට වාර්තා වනවා. ඒ රැප් කණ්ඩායමක් වන රස්තියාදු පදනම මේ චතු සමගයි.

ඒ ඩුබායි රටේ සිට මෙරටට විවිධ වර්ගයේ භාණ්ඩ ගෙනවිත් බෙදා හැරීමේ ව්‍යාපාරයක්.

www.reader.lk