ලේලිව සිපගන්න ගිය ලුනුවිල මාමණ්ඩිට වුණ දේ


ලේලිව සිපගන්න ගිය ලුනුවිල මාමණ්ඩිට වුණ දේ


32 වන වියේ පසුවූ කාන්තාවක් නිවසේ තනිව සිටි අවස්ථාවක බලහත්කාරකම් කිරීමට තැත්කළ 60 වන වියේ පසුවූ පුද්ගලයෙකු පිළිබද පුවතක් ලුනුවිල ප්‍රදේශයෙන් වාර්තාවී තිබෙනවා.එම කාන්තාව අදාල පුද්ගලයාගේ ලේලි වන අතර තම පුතා සහ නැන්දණිය නිවසේ නොමැති අවස්ථාවේ මෙම සිදුවීම සිදුව තිබෙනවා.

කෙසේ වෙතත් එයට විරුද්ධ වූ ලේලියට එම පුද්ගලයා විසින් පිහි පාරක් එල්ල කර ඇයට තුවාල කර තිබු අතර ඇයගේ පැමිණිල්ලට අනුව පොලිසිය අදාල සැකකරු අත්අඩංගුවට ගත්තා.

www.reader.lk