අප්පච්චි මලා කියලා හරි මේක බේරගත්ත එක හොදයි - නැත්නම් තාමත් සමුපකාර ක්‍රමයට ගුටි කනවා - විජිත් විජයමුණි

අප්පච්චි මලා කියලා හරි මේක බේරගත්ත එක හොදයි - නැත්නම් තාමත් සමුපකාර ක්‍රමයට ගුටි කනවා - විජිත් විජයමුණි 

පැවති ආණ්ඩුව කළ යම් සිද්ධීන් වලට තාමත් වග කියා යුතු බව අමාත්‍ය විජිත් විජයමුණි සොයිසා මහතා පවසනවා.


ඔහු මේ බව සදහන් කළේ පැවති ආණ්ඩුව සම්බන්ධයෙන් කළ කතාබහකදීයි.


එම අවස්ථාවේ වීඩියෝ පටයක් පහතින් බලන්න.


" මන් ඒ ආණ්ඩුවේත් කැබිනට් ඇමතිවරයෙක්... මම මේ ආණ්ඩුවේත් කැබිනට් ඇමතිවරයෙක්.. එතකොට ඒ ආණ්ඩුව කරපු ඒවාට මමත් ටිකක් වග කියන්න ඕනි.. කැබිනට් එකේ හිටපු නිසා.. හැබැයි වැඩේ හාමුදුරුවනේ අපේ ස්විච් ඔෆ් කරලා තිබුනේ.. අපි ෆ්ල්ග් එකට ගැහුවට ස්විච් ඔෆ් වැඩ කරන්නේ නැහැ... නිකන් නමට විතරයි... අලි මැරුණාම මම වග කියන ඕනි.. අලියෙක් ගහලා මිනිහෙක් මැරුණාම මම වග කියන ඕනි.. අලි වැට ගහන්නේ බැසිල්...

හාමුදුරුවනේ මම ඔය අප්පච්චි මලා කිව්වේ අම්මපා තුන් හිතකින්වත් තරහකින් නෙවෙයි... අපිට එන්න කියලා කැබිනට් ඇමතිවරුන්ට මන් පරාදයි ගෙදර යනවා කිව්වා.. අපේ ගෙවල් වල උයන්නේ නැහැ,... අපි ඇඩු කඳුලින්.. අප්පච්චි මලා කියලා හරි මේක බේරාගත්තා එක හරි හොදයි... "
www.reader.lk