ශනුද්‍රිගේ අලුත්ම ටිකක්

ශනුද්‍රිගේ අලුත්ම ටිකක්

නව පරපුරේ රංගන ශිල්පිනියක් වන ප්‍රියසාද්ගේ නවතම ඡායාරුප පෙළක් පහතින් බලන්න.

ඡායාරුප - දිලිප් තරංග

www.reader.lk