රන්ජන් පොලිස් දෙපාර්තුමේන්තුවට

රන්ජන් පොලිස් දෙපාර්තුමේන්තුවට
අමාත්‍ය රන්ජන් රාමනායක සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි හරහා වැඩි වශයෙන් කතාබහකට ලක් වන චරිතයක් වනවා.පොලිස් දෙපාර්තුමේන්තුවටට එක් වූ ලෙස පලකළ ඡායාරූප පෙළක් සමාජ ජාල වෙබ් අඩවී ඔස්සේ මේවන විට හුවමාරු වෙමින් පවතිනවා.

ඔහු එම ඡායාරූප එක් කර තිබුණේ ඔහුගේ නිළ ෆේස්බුක් ගිණුම හරහායි.

එම ඡායාරුප පෙළ පහතින් බලන්න.
www.reader.lk