හුරුවෙයන් හුරු වුණේ කොහොමද ?

හුරුවෙයන් හුරු වුණේ කොහොමද ?

සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි වල කාලයෙන් කාලයට විවිධ රැලි ඇතිවනවා. පසු ගිය කාලයේ සෙල්ෆි රැල්ල, ගමෙනේ, වැනි විවිධ මාතෘකා ඔස්සේ අදහස් හුවමාරු වුණා.මේ වන විට ෆේස්බුක් සමාජ ජාලයේ ඇති නවතම රැල්ල වන්නේ "හුරුවෙයන්" යන රැල්ලයි.

රස එෆ් එම් මාධ්‍ය ආයතනය මගින් මාධ්‍ය ආයතනයක් වශයෙන් ප්‍රථමවරට මෙය ප්‍රචාරණය සදහා යොදාගෙන ඇති අතර මේ වන විට අනෙකුත් නාලිකා ද මෙය භාවිතා කර තම ප්‍රචාරණය කටයුතු ගෙන ගොස් තිබෙනවා.

එමෙන්ම සමාජ ජාල භාවිතා කරනන් ද මෙය විශාල වශයෙන් භාවිතා කර ඇති අතර රස එෆ් එම් ප්‍රථම වරට එක් කළ නිර්මාණය පහතින් බලන්න.www.reader.lk