බයික් එකක් බස් රථයක් ගිනිතියපු හැටි

බයික් එකක් බස් රථයක් ගිනිතියපු හැටි

බස් රථයක් හා යතුරුපැදියක් ගැටීමෙන් සිදු වූ රිය අනතුරක් හේතුවෙන් අනතුරට ලක් වූ බස් රථය ගිනිගෙන ඇති බවට වාර්තා වනවා.


අනතුරට ලක් වූ බස්රථයේ රියදුරු අනතුරෙන් පසු පලා ගොස් ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

එම අවස්ථාවේ ඡායාරුප පහතින් බලන්න.
www.reader.lk