සජීවී වැඩසටහනකදී රජීව් සෙබෙස්තියන්ගේ සරමට මොකද වුණේ ?

සජීවී වැඩසටහනකදී රජීව් සෙබෙස්තියන්ගේ සරමට මොකද වුණේ ?

රස එෆ් එම් නාලිකාවේ විකාශය වූ සජීවී වැඩසටහනකට ඊයේ රජීව් සෙබෙස්තියන් සහභාගී වුණා.


ඒ ලහිරු පෙරේරා සහ මරියසෙල් ගුණතිලක සමගයි. එම වැඩසටහනේදී මරියසෙල් ලහිරුපෙරෙරා හදුනා ගත ආකාරය විස්තර කළා.

එම අවස්ථාවේ වීඩියෝ පටය පහතින් බලන්න.

www.reader.lk