ඉරාජ් හද පෙන්වන විට ඔබ බැලුවේ ඇගිල්ල දිහයි

ඉරාජ් හද පෙන්වන විට ඔබ බැලුවේ ඇගිල්ල දිහයි - ඉරාජ්ගේ අලුත් සින්දුව ගැන කිව්වා කතා

ඉරාජ් වීරරත්නගේ නවතම කෙටි චිත්‍රපටය වන ක්ලියෝපැට්‍රා සම්බන්ධයෙන් සමාජයේ මෙන්ම සමාජ ජාල වල දැඩි කතාබහක් ඇති කළා.


ඒ සම්බන්ධයෙන් විවිධ පුද්ගලයින් විවිධ අදහස් සහ චෝදනා එල්ල කර තිබුණා.

එම අදහස් චෝදනා මැද ගීතය විශාල පිරිසක් නරඹා තිබු අතර මෙවර මෙම නිර්මාණය 18+ උදවිය සදහා පමණක් බව ද youtube ආයතනයෙන් තීරණය කර තිබුණා.යම් පිරිසක් ඉරාජ්ගේ නවතම නිර්මාණය විවේචනය කර තිබියදී එය වෙනස්ම ආකාරයෙන් දුටු කිහිප දෙනෙකුගේ ෆේස්බුක් සටහන් දක්නට ලැබුණා.


එම සටහන් කිහිපයක් පහතින් බලන්න.
රුගතකිරීම් අතර තුර ගත් වීඩියෝ පටයක් පහතින් බලන්න.


www.reader.lk