දරුවන් තුන්දෙනා සහ පියා මැරුණු හැටි - සංවේදී අය නැරඹීමෙන් වලකින්න

දරුවන් තුන්දෙනා සහ පියා මැරුණු හැටි - සංවේදී අය නැරඹීමෙන් වලකින්න

ඊයේ රාත්‍රියේ කඹුරුපිටිය ප්‍රදේශයේ දී දරුවන් තුන්දෙනා සහ ඔවුන්ගේ පියා නිවස ඉදිරිපිට ගෙළ වැළාලගෙන මිය ගොස් තිබුණා.


එලෙස මියගොස් තිබියදී ප්‍රදේශවාසීන් විසින් සොයාගෙන පොලිසියට දැනුවත් කළ අතර එහිදී නිවස ද ගිනි ගනිමින් විනාශ වී තිබුනා.

මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට පරීක්ෂණ පැවැත්වෙනවා.
www.reader.lk