අයිසේ යනෝ ඕයි..අම්මට හු#^%@#" - ඇමති ජෝන්ගේ වීඩියෝවක් එළියට

අයිසේ යනෝ ඕයි..අම්මට හු#^%@#" - ඇමති ජෝන්ගේ වීඩියෝවක් එළියට

අමාත්‍ය ජෝන් අමරතුංග මහතා සම්බන්ධයෙන් පසුගිය කාලයේ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි තුල මෙන්ම සමාජය තුල කතාබහක් ඇතිවුණා.


කලකට පසු යළිත් අමාත්‍ය ජෝන් අමරතුංග මහතා ක්‍රියා කළ ආකාරයක් පිළිබද පුවතක් වාර්තා වනවා.

ඒ කෙරවලපිටිය ප්‍රදේශයට කසළ බැහැර කිරීම සම්බන්ධයෙන් විමසීමට යාමේදීයි. 

අද ඒ සම්බන්ධයෙන් විශේෂ සාකච්ඡාවක් අද කඳාන පක්ෂ කාර්යාලයේදී පැවැත් වූ අතර එහිදී මාධ්‍යවේදියෙකු වත්තල බෝපිටිය ප්‍රදේශයට කසල බැහැරකිරීම සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍ය වරයාගෙන් විමසා සිටියා.

එහිදී අමාත්‍ය වරයා ප්‍රතිචාර දැක්වූ ආකාරය පහතින් බලන්න.www.reader.lk