උදේ නැගිට්ටේ ඉරාජ් එක්ක ?

උදේ නැගිට්ටේ ඉරාජ් එක්ක ?

මේ වන විට සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි ඔස්සේ වීඩියෝ පටයක් ඉතා වේගයෙන් හුවමාරු වෙමින් පවතිනවා.


ඒ රස FM නාලිකාවෙන් එක් කල ප්‍රථම පූර්ව ප්‍රචාරක දැන්වීමයි. රස FM නාළිකාව 99.5/99.7 ඔස්සේ සවන් දිය හැකි වන අතර ශ්‍රී ලංකාවේ රේඩියෝ ඉතිහාසයේ පෙරළියක් කිරීමට රස FM කණ්ඩායම සුදානම් බව ඔවුන් සදහන් කරනවා.

අදාළ වීඩියෝ පටය පහතින් බලන්න.www.reader.lk