ඊලාම් සිතියම සහිත සාරි ප්‍රංශයේ විකිණෙයි ?

ඊලාම් සිතියම සහිත සාරි ප්‍රංශයේ විකිණෙයි ?

ශ්‍රී ලංකා සිතියම සහ බෙදුම්වාදී ඊලාම් සිතියම ඇතුලත් සිහින ඊලාම් රාජ්‍යයේ නිල පුෂ්පය වන නියගලා මල යොදාගනිමින් නිර්මාණය කර ඇති සාරී වෙළදපොලට පැමිණ ඇති බවට වාර්තා වනවා.එය ප්‍රංශයේ පැරිස් නගරයේ දමිළ ජාතිකයෙකුට අයත් රෙදිපිළි අලෙවි සැලෙහි විකිනීමට ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.


යුරෝ 145 ක් එනම් රුපියල් 24000 පමණ මුදලකට මෙය අලවි වන බවට සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි භාවිතා කරනන් සදහන් කර තිබෙනවා.


එහි ඡායාරුප පෙළක් පහතින් බලන්න.
www.reader.lk