සැංග්‍රිලා හෝටලයට කලාකරුවෝ ඇතුල් වෙනවානම් පිටිපස්සේ දොර ?

සැංග්‍රිලා හෝටලයට කලාකරුවෝ ඇතුල් වෙනවානම් පිටිපස්සේ දොර ? 

පසුගිය කාලයේ සැංග්‍රිලා හෝටලය සම්බන්ධයෙන් දැඩි කතාබහකට ලක් වුණා. ඒ විවිධ දේශපාලන මත සමගින්.

කෙසේ වෙතත් මෙය මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති සුවිශේෂී හෝටලයක් බවට එය පත්ව තිබෙනවා.

මෙහි විවිධ උත්සව සහ ප්‍රසංග පැවැත් වෙන අතර එහිදී කලාකරුවන්ට සිදුවන අපහසුතාවයක් පිළිබද පුවතක් වාර්තා වනවා.

ඒ අදාළ හෝටලයට ඇතුල් වන කලාකරුවන්ට එම හෝටලයේ පිටුපස දොර විවෘත වීමයි.

යම් කලාකරුවෙක් ප්‍රසංගයක් සදහා හෝටලයට ඇතුල් වීමේදී ප්‍රධාන දොරටුව ඔවුන් සදහා විවෘත නොවන අතර එයට පිටු පස දොරටුව භාවිතා කරන ලෙස හෝටලයේ පාලන අධිකාරිය කටයුතු යොදා තිබෙන බවයි වාර්තා වන්නේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් කලාකරුවන්ගේ දැඩි විරෝධය එල්ල වී තිබෙනවා. එම තත්වයත් සමග ශ්‍රී ලංකාවේ කිසිදු කලාකරුවෙකු මෙම හෝටලයේ කිසිදු උත්සවයකට සහභාගී නොවන බවයි වාර්තා වන්නේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් උත්සව සංවිධානය කරන imran saibo කලාකරුවෝ සමග තැබූ සටහනක් පහතින් බලන්න.
සටහන - විදෙස් රටක කලාකරුවෙකුටත් හිමි වන්නේ මේ තත්වයද? ඔබේ අදහස් පහතින් දක්වන්න

www.reader.lk