ඕෂදීගේ ලීක් වුණු වීඩියෝවේ ඇත්ත කතාව

ඕෂදීගේ ලීක් වුණු වීඩියෝවේ ඇත්ත කතාව

ඕෂදී හේවාමද්දුම සම්බන්ධයෙන් විවිධ මත සහ අදහස් ඉකුත් දින කිහිපයේ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි තුලින් දක්නට ලැබුණා.ඇය ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් සහභාගී වූ Miss Top Of The World 2017 නම් තරගයෙනි ජයග්‍රහණය කිරීමත් සමහ්ගයි.

සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි තුල සදහන් වුණේ ඇයට එහි කිරුළ ලැබී නැති බවත් එය ඇයට හිමි නොවුන කිරුළක් බවයි. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඇය වීඩියෝ පටයක්ද එක් කර ඇති බවයි එහි වැඩිදුරටත් සදහන් වුණේ.

කෙසේ වෙතත් අසත්‍ය ප්‍රචාරයක් පල කරමින් ඇතැම් වෙබ් අඩවි එය ප්‍රචාරය කර තිබුණා.

එහෙත් ඇය ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් කිරුළක් ගෙන ඒමට සමත් වී තිබෙනවා. එහිදී ඇයට ලැබී ඇත්තේ ජනතා කිරුළයි. එහිදී වැඩිම මනාම හිමිකරගෙන ඇයට Mrs.Top of the World People Choice 2017 කිරුළ හිමිකර ගැනීමට අවස්ථාව හිමිව තිබෙනවා.www.reader.lk