මීතොටමුල්ලේ තරුණියන්ට දුන් තිසරපට ඇතුලේ පෙති හා ජෙලි වර්ගයක්

මීතොටමුල්ලේ තරුණියන්ට දුන් තිසරපට ඇතුලේ පෙති හා ජෙලි වර්ගයක්

මීතොටමුල්ල කුණු කන්ද නායයෑමෙන් විපතට පත්ව රැඳී සිටින තරුණියන්ට ලබාදුන් තිසරපට වල යම් කිසියම් පෙති වර්ගයක් හා ජෙල් වර්ගයක් අඩංගු කුඩා පැකට්ටුවක් ඇති බවට අනාවරණය කරගෙන තිබෙනවා.


කාන්තාවක් තරුණ සහ පාසල්යන වයසේ දැරියන් පමණක් තෝරාගෙන මෙම තිසරපට ලබා දී ඇති බවයි අනාවරණය වී ඇත්තේ.

ඔවුන් ඉකුත් 27 වනදා මෙම ගබඩාවට පැමිණ ඇති බවත් තිසරපට ලබාගත් තරුණියන් සේදීමට මෙය හසුවී තිබෙනවා.

එම තිස්රපට වල වීඩියෝ පටයක් පහතින් බලන්න.


www.reader.lk