බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ධාතු වන්දනාව කළේ e bay එකෙන් අරන්ද ?

බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ධාතු වන්දනාව කළේ e bay එකෙන් අරන්ද ?

වෙසක් පෝය දිනය වෙනුවෙන් රටේ විශාල සංඛ්‍යාවක් ආගමික කටයුතු සංවිධානය කර තිබුණා.

එහිදී විශේෂයෙන් විවිධ මාධ්‍ය මැදිහත්ව ධාතු වන්දනාව ජනතාව වෙනුවෙන් සංවිධානය කළා.


මෙලෙස ඉදිරිපත් කළ ධාතුන් වහන්සේලා සම්බන්ධයෙන් සමන්තබද්‍ර හිමි ප්‍රකාශයක් කර තිබෙනවා.

උන්වහන්සේ සදහන් කරන්නේ මෙම ධාතුන් වහන්සලේ e bay වැනි වෙබ් අඩවි මගින් මිලදීගෙන මෙරටට ගෙන්වා ප්‍රදර්ශනය කර ඇති බවයි.

එම වීඩියෝ පටය පහතින් බලන්න.

www.reader.lk