හිටපු ක්‍රිකට් තරුවගේ නිරුවත් වීඩියෝවේ ඉන්න තරුණියත් ජනප්‍රිය තරුවක් ?

හිටපු ක්‍රිකට් තරුවගේ නිරුවත් වීඩියෝවේ ඉන්න තරුණියත් ජනප්‍රිය තරුවක් ?

හිටපු ප්‍රබල ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු ගේ යැයි පැවසෙන නිරුවත් වීඩියෝවක් මේ වන විට සමාජ ජාලා වෙබ් අඩවි තුලින් දැඩි කතාබහක් ඇති වී තිබෙනවා.

එම වීඩියෝ පටයේ මීට වසර කිහිපකට පෙර ක්‍රිකට් පිටියෙන් සමුදුන් ක්‍රීඩකයෙකු සිටින බවටත් ඔහු සමග සිටින තරුණිය ද ඉතා ජනප්‍රිය චරිතයක් බවයි සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි තුලින් දක්වා ඇත්තේ.

www.reader.lk