කුණු වෙනුවෙන් ගීතයක් නිර්මාණය වෙයි

කුණු වෙනුවෙන් ගීතයක් නිර්මාණය වෙයි

මීතොට මුල්ල කුණු කන්ද සම්බන්ධයෙන් පසුගිය කාලයේ දැඩි කතාබහක් ඇති වුනා. ඒ එහි කොටසක් නායයෑම හේතුවෙන් ජිවිත රැසක් අහිමි වීමත් සමගයි.


මේවන විට එම පවුල් සදහා රජය විසින් ආධාර ලබා දී ඇති අතර ශ්‍රී ලංකාවට මේවනවිට මෙම කුණු ගැටලුවක් වී තිබෙනවා.

කුණු ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් ලියවුනු අපුරු ගීතයක් අන්තර්ජාලයට එක්ව තිබෙන අතර එය දොන් රජීව් විසින් ගයනා කරනවා.

එම ගීතය පහතින් අහන්න.

www.reader.lk