මන්ත්‍රී සනත් නිශාන්ත නිසා සිරසේ සටන උණුසුම් වෙයි

මන්ත්‍රී සනත් නිශාන්ත නිසා සිරසේ සටන උණුසුම් වෙයි

" එක බල්ලෙක්ව බල්ලෝ රෑනක් වටකරගෙන කනවා වගේ "

ඊයේ සිරස ටීවී නාලිකාවේ දේශපාලන වැඩසටහනක් වන සටන වැඩසටහන විකාශය වුණා.


එහිදී වැඩසටහන ආරම්භයේ සිට උණුසුම් මුහුණුවරක් ගනිමින් වැඩසටහන පවත්වාගෙන ගියා.

කෙසේ වෙතත් වැඩසටහනට සහභාගී වූ සනත් නිශාන්ත පෙරේරා මන්ත්‍රීවරයාගේ ප්‍රශ්ණ වටය උණුසුම් තත්වයක් ගත්තා.

වැඩසටහන පහතින් බලන්න..

www.reader.lk