හමුදාවේ කොල්ලෝ වෙනුවෙන් රවින්ද්‍ර කරපු අලුත්ම එක

හමුදාවේ කොල්ලෝ වෙනුවෙන් රවින්ද්‍ර කරපු අලුත්ම එක

යුධ හමුදාවේ මේජර්වරයෙක් වන ජනප්‍රිය ගායක රවින්ද්‍ර මීගමආරච්චිගේ කලකට පසු නව නිර්මාණයක් සිදු කර තිබෙනවා.


ඒ හමුදාවේ සියලු විරුවන් වෙනුවෙන් ගැයෙන ගීතයක්. එම ගීතය පහතින් බලන්න.

www.reader.lk