කැළණියෙන් අලුත් බුදු කෙනෙක් මතුවෙයි?

කැළණියෙන් අලුත් බුදු කෙනෙක් මතුවෙයි?
තමන් බුදු වූ බවට පවසමින් පුද්ගලයෙකු කැළණි විහාරයේ චෙයිත්‍ය අසල සිටි බවට සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි ඔස්සේ වීඩියෝ පටයක් හුවමාරු වනවා.


එම අවස්ථාවේ කැළණි විහාරයට පැමිණි සිටි පුද්ගලයින් මෙම පුද්ගලයා වෙත වැඳ නමස කාර කර ඇති අතර මේ සම්බන්ධයෙන් සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි ඔස්සේ දැඩි කතාබහක් ද ඇති වී තිබෙනවා.

එම අවස්ථාවේ වීඩියෝ පටයක් පහතින් බලන්න.
www.reader.lk