අඩනිරුවත් වීඩියෝ වලින් ඉරාජ් මිලියන ගණන් සල්ලි උපයන හැටි

අඩනිරුවත් වීඩියෝ වලින් ඉරාජ් මිලියන ගණන් සල්ලි උපයන හැටි 

ආන්දෝලනාත්මක ගීතමය වීඩියෝ පට නිර්මාණය කරන ඉරාජ් වීරරත්න සම්බන්ධයෙන් පසුගිය කාලයේ කතාබහක් ඇති වුණා.

ඒ ඔහුගේ නවතම නිර්මාණය වන " වස්සානේ හීනෙ " ගීතයේ ඇති විවිධ දර්ශන කිහිපයක් හේතුවෙන්. එමෙන්ම මිට පෙර අඩනිරුවත් දර්ශන සහිත ගීතමය නිර්මාණ ඉදිරිපත් කිරීම හේතුවෙන් ඔහු විවේචනට ලක් වුණා.

කෙසේ වෙතත් ඔහුගේ නිර්මාණ සදහා Youtube සමගම මගින් මුදල් ලබා දෙන අතර ලෝක ප්‍රසිද්ධ Youtube ආදායම් තක්සේරුකරන වෙබ් අඩෙවියක් වන socialblade.com වෙබ් අඩෙවිය විසින් සිදුකරන ලද තක්සේරු වාර්තාවකට අනුව ඉරාජ්ගේ මාසිය ආදායම සදහන්ව ඇත්තේ දළ වශයෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් 15,OOO පමණයි.

ශ්‍රී ලංකා මුදලින් රුපියල් ලක්ෂ 23 පමණ වන අතර වාර්ශික ආදායම රුපියල් ලක්ෂ 275 ඉක්මවන බවයි වෙබ් අඩවිය පෙන්වා දෙන්නේ.

ඔහුගේ Youtube ගිණුම - IRAJPRODUCTIONSwww.reader.lk