මම මොලේ නැති කෙනෙක් නම් මෙතනට එන්න පුලුවන්ද?

මම මොලේ නැති කෙනෙක් නම් මෙතනට එන්න පුලුවන්ද?

ගීතා කුමාරසිංහ මහත්මියගේ ස්විට්සර්ලන්ත සහ ශ්‍රී ලංකා ද්විත්ව පුරවැසි භාවය සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට කතාබහක් ඇති වී තිබෙනවා.


ඒ හේතුවෙන් ඇයගේ මන්ත්‍රී ධුරය අහෝසි කරන්නැයි ඉල්ලා අභියාචනාධිකරණයට නඩුවක් ගොනු කල තිබුණා.

මේ සියලු චෝදනා සම්බන්ධයෙන් ඇය සමග කළ කතාබහක් පහතින් බලන්න.


www.reader.lk