ගණිකාවක් සහ හාමුදුරුනමක් සම්බන්ධ කර ඉරාජ් කළ ආන්දෝලනාත්මක වීඩියෝව

ගණිකාවක් සහ හාමුදුරුනමක් සම්බන්ධ කර ඉරාජ් කළ ආන්දෝලනාත්මක වීඩියෝව


ආන්දෝලනාත්මක ගීතමය වීඩියෝ නිෂ්පාදනය කරන ජනප්‍රිය ගායක ඉරාජ් වීරරත්නගේ නවතම ගීතමය වීඩියෝවේ රුගතකිරීම් පසුගිය සති කිහිපයේ සිදු කළා.


ගිනියම් රෑ , සිල් බිදගත්තේ වැනි ආන්දෝලනාත්මක වීඩියෝවක් මෙවරත් ඔහු නිෂ්පාදනය කර ඇති බවට වාර්තා වනවා.

මුදලට තම ඇග විකුණන ගණිකාවක් සහ හාමුදුරුනමක්ගේ කතාවක් මෙහි ඇතුලත් බවයි වාර්තා වන්නේ.

මෙම වීඩියෝ පටය ඉදිරියෙදී අන්තර්ජාලයට එක් කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.

එහි ඡායාරුප පෙළක් පහතින් බලන්න.
www.reader.lk