සමන්තබද්‍ර හාමුදුරුන්ගේ රැස් විදිහිදෙන වීඩියෝ එක ගැන ඥාණසාර හිමි කියපු කතාව

සමන්තබද්‍ර හාමුදුරුන්ගේ රැස් විදිහිදෙන වීඩියෝ එක ගැන ඥාණසාර හිමි කියපු කතාව

" ඉතින් මට වැඩක් නැහැ සමන්තබද්‍ර හාමුදුරුවෝද ඉන්නේ කවුද කියලා"
බොදු බළ සේනා සංවිධානයේ මහ ලේකම් ගලගොඩ අත්තේ ඥාණසාර හිමි සම්බන්ධයෙන් පසුගිය කාලයේ දැඩි කතාබහකට ලක් වුණා.


ජනප්‍රිය ගායන ශිල්පී ඉරාජ් වීරරත්න උන්වහන්සේ සමග කළ කතාබහක් අන්තර්ජාලයට එක් කර තිබෙනවා.

එම වීඩියෝ පටය පහතින් බලන්න.

www.reader.lk