ලංකාවේ තාත්තා කෙනෙක් දියණියගේ පළමු උපන්දිනයට කෝටි ගාණක බෙන්ස් රථයක් තෑගී දෙයි

ලංකාවේ තාත්තා කෙනෙක් දියණියගේ පළමු උපන්දිනයට කෝටි ගාණක බෙන්ස් රථයක් තෑගී දෙයි

කෝටි ගණනක් වටිනා බෙන්ස් මෝටර් රථයක් පළමු උපන් දිනය වෙනුවෙන් දියණියකට දුන් පුවතක් වාර්තා වනවා.


ඒ හිටපු අමාත්‍ය ප්‍රියංකර ජයරත්න මහතාගේ දියණිය වන ධරණී ජයරත්න හා ඇයගේ සැමියා වන පසිඳු මාරසිංහගේ දියණිය වන Jovinya මාරසිංහ දියණියටයි.

ඇයගේ පළමු උපන් දිනය ඉකුත් දින දී තිබු අතර එය බත්තරමුල්ල වෝටර්ස් ඒජ් හෝටලයේදී සමරනු ලැබුවා.

එහිදී දියණිය හට කෝටි ගණනක් වටින බෙන්ස් මෝටර් රථයක් උපන්දිනය වෙනුවෙන් තෑගී ලැබූ අතර මේ සම්බන්ධයෙන් සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි ඔස්සේ දැඩි කතාබහක් ඇති වී තිබෙනවා.
www.reader.lk