චතුර සේනාරත්නගේ බිරිඳගේ වීඩියෝවක් අන්තර්ජාලයේ කතාබහකට ලක් වෙයි

චතුර සේනාරත්නගේ බිරිඳගේ වීඩියෝවක් අන්තර්ජාලයේ කතාබහකට ලක් වෙයි

චතුර සේනාරත්න මහතා සම්බන්ධයෙන් පසුගිය කාලයේ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි තුලින් දැඩි කතාබහකට ලක් වූ චරිතයක් වුණා.ඒ ඔහු පළ කල විවිධ අදහස් හේතුවෙන්. මේ අතර ඔහුගේ බිරිඳ වේදිකාවක් මත හඬන වීඩියෝවක් අන්තර්ජාලයට එක්ව තිබෙනවා.

එම වීඩියෝව පහතින් බලන්න.www.reader.lk