වස්සානේ හීනේ කොපියක් නෙවෙයි - ගොසිප් කතා බොරු

වස්සානේ හීනේ කොපියක් නෙවෙයි - ගොසිප් කතා බොරු

වස්සානේ හීනේ ගීතය සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි තුලින් දැඩි කතාබහක් ඇති වූ ගීතයක් වුණා.ඒ සමන්තබ්ද්‍ර හිමියන්ගේ රැස් මාලාවක් ගීතයේ ඇතුලත් වීමත් සමගයි. කෙසේ වෙතත් මෙම ගීතය ජනප්‍රිය වීමත් සමග විවිධ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි මගින් මෙම ගීතය කොපියක් බවට තොරතුරු පල කර තිබුණා.

එහෙත් මෙම ගීතය කොපියක් නොවන බවත් මෙම ගීතයේ දමිල ගීතය බවත් මේ වනවිට හෙළි වී තිබෙනවා.

මේ වනවිට දින 3 කදී youtube ඔස්සේ මිලියනයකට වැඩි පිරිසක් නැරඹු ශ්‍රී ලංකාවේ එකමගිතය බවට මෙය වාර්තාවකද තබා තිබෙනවා.


අදාළ දමිල ගීතය පහතින් අහන්න.
www.reader.lk